Sdílet pohled


Prohlížečka 3D dat

Aplikace umožňuje prohlížet 3D modely obcí s rozšířenou působností (ORP) v Jihomoravském kraji. Kliknutím na obrázek obec na spodní liště dojde k animovanému přiblížení na příslušnou obec. Na zobrazenou scénu je možné aplikovat vizualizační efekty a upravovat osvětlení pro realističtější požitek z prohlížení.

Déle je možné nad daty provádět měření délek, kumulovaných délek, výšek a ploch. Pomocí nástroje Porovnej vrstvy lze jednoduše a přehledně porovnávat zvolené vrstvy pomocí horizontálního nebo vertikálního pohybu rozdělovací lišty. Vhodné například na porovnání ortofot.

Ovládání myší

Ovládání dotykem

Návod na používání

Mapové vrstvy

Viditelnost vrstvy se ovládá tačítkem . Vrstvu je možné zobrazit a skrýt. Některé vrstvy jsou po spuštění skryté.
K přiblížení na vrstvu slouží tlačítko , které se objeví po najetí na konkrétní vrstvu.

3D měření

Funkci měření je nutné nejprve zapnout tlačítkem Zapnout. Následně kliknutím do mapy označíte body, mezi kterými má být měření provedeno. Dle módu měření se zobrazují odpovídající hodnoty, mód je možné v průběhu měření přepínat.

Efekty

Po výběru efektu je nutné aplikovaní efektu zapnout tlačítkem Zapnout efekt. Po aktivování lze měnit parametry efektů. Efekty je možné vzájemně kombinovat.

Osvětlení

Vybráním typu světla a aktivováním tlačítkem Zapnout efekt se otevře možnost světelného odladění zobrazené scény.

Zdroje

Zobrazená data jsou majetkem Jihomoravského kraje, který je nechal pořídil a zpracovat. Šikmé letecké snímky, ze kterých jsou 3D modely obcí vyhotovené, byly pořízeny v roce 2019.