Veřejná doprava Jihomoravského kraje

Ukázka zobrazuje pohyb veřejné dopravy v Jihomoravském kraji za určité časové období. Linie představují trasy vozů (tramvaje, autobusy, trolejbusy, vlaky) sestavené z jejich GPS pozic. Body pak zobrazují polohu daného vozu v čase nastaveném na časové ose, zobrazují se až při měřítku větším než 1:500000, při měřítku větším než 1:5000 se zobrazují i popisky s čísly linek. Barvy bodů znázorňují zpoždění v daném čase (zelené - bez zpoždění, červené - nejvíce zpožděné). Data byla pořízena s pomocí webové služby poskytované KORDIS, jsou sbírána v intervalu 10 vteřin.

Mapová část

Hlavní část aplikace představuje mapa se znázorněním dopravy. V mapě se lze pohybovat posouváním se stisknutým levým tlačítkem myši. Kolečkem myši nnebo pomocí +/- v levém dolním rohu mapy lze měnit přiblížení. Data zobrazená v mapě lze nastavit pomocí ovládacího panelu dole (viz dále).

LEGENDA

Autobus MHD

Tramvaj

Trolejbus

Regionální autobus

Vlak, meziregionální autobus

Ostatní (neznámé číslo linky)

Ovládací panel

PODKLADOVÁ VRSTVA

Pomocí tlačítka On/Off lze zapínat viditelnost podkladové vrstvy v mapě (ZM ČÚZK).

POPISKY

Pomocí tlačítka On/Off lze zapínat viditelnost popisků s čísly linek.

ČAS (Časová osa)

Posouváním časové osy (pomocí levého tlačítka myši) lze měnit čas zobrazení dat v mapě. Před časovou osou je ještě tlačítko "Přehrát", které spustí simulaci (plynule posouvá čas na časové ose). Rychlost simulace lze měnit kolečkem myši s kurzorem umístěným nad časovou osou.

FILTR

Zadáním čísla linky do pole Filtr a stisknutím tlačítka OK se data v mapě vyfiltrují a zobrazí pouze danou linku (trasu a vozy na trase v daném čase). Pro zrušení filtru stačí pole vymazat a opět stisknout OK.

VYBRANÁ LINKA

V tomto poli se zobrazuje číslo linky aktuálně vybrané v mapě. Linku vyberete kliknutím na bod (symbol dopravního prostředku) v mapě.

ZADÁNÍ ČASOVÉHO INTERVALU

Slouží pro zadání konkrétního data a časového úseku, jehož data vás zajímají. Do prvního pole zadejte datum ve tvaru mm/dd/rrrr, datum lze zadat z kalendáře, který se objeví po stisknutí šipky v pravé části pole. Do druhého a třetího pole zadejte čas OD. Čas lze zapsat pomocí čísel na klávesnici nebo pomocí šipek v pravé části pole. Čas je zadáván ve 12h formátu, proto je třeba vyplnit také, zda se jedná o dopoledne (AM) nebo odpoledne (PM). Po potvrzení tlačítkem OK se v mapě zobrazí data z daného časového intervalu - změní se i časová osa tak, aby intervalu odpovídala. Čas DO se vyplní automaticky.

Vyhledávání

V levém horním rohu mapy se nachází pole pro vyhledávání. Vyhledávat lze okresy, města, obce v Jihomoravském kraji zadáním jejich názvu (nebo jeho části) do textového pole. Výsledky hledání lze zobrazit pomocí tlačítka lupy v pravé části pole. Křížkem se pak výsledky smažou.

3D maps are only supported by WebGL maps.
Load a WebGL map instead.