Veřejná doprava Jihomoravského kraje

Ukázka zobrazuje aktuální pohyb veřejné dopravy v Jihomoravském kraji. Body zobrazují polohu daného vozu, zobrazují se až při měřítku větším než 1:500 000. Barvy bodů znázorňují zpoždění v daném čase (zelené - bez zpoždění, červené - nejvíce zpožděné). Data byla pořízena s pomocí webové služby poskytované KORDIS, jsou sbírána v intervalu 10 vteřin.

Mapová část

Hlavní část aplikace představuje mapa se znázorněním dopravy. V mapě se lze pohybovat posouváním se stisknutým levým tlačítkem myši. Kolečkem myši nebo pomocí +/- v levém dolním rohu mapy lze měnit přiblížení. Data zobrazená v mapě lze nastavit pomocí ovládacího panelu dole (viz dále).

LEGENDA

Autobus MHD

Tramvaj

Trolejbus

Regionální autobus

Vlak, meziregionální autobus

Ostatní (neznámé číslo linky)

Ovládací panel

PODKLADOVÁ VRSTVA

Pomocí tlačítka On/Off lze zapínat viditelnost podkladové vrstvy v mapě (ZM ČÚZK).

POPISKY

Pomocí tlačítka On/Off lze zapínat viditelnost popisků s čísly linek.

FILTR

Zadáním čísla linky do pole Filtr a stisknutím tlačítka OK se data v mapě vyfiltrují a zobrazí pouze danou linku (trasu a vozy na trase v daném čase). Pro zrušení filtru stačí pole vymazat a opět stisknout OK.

Vyhledávání

V levém horním rohu mapy se nachází pole pro vyhledávání. Vyhledávat lze okresy, města, obce v Jihomoravském kraji zadáním jejich názvu (nebo jeho části) do textového pole. Výsledky hledání lze zobrazit pomocí tlačítka lupy v pravé části pole. Křížkem se pak výsledky smažou.

On/Off
On/Off

3D maps are only supported by WebGL maps.
Load a WebGL map instead.